مشاوره رایگان بگیرید : 7090 578 0911

اینستاگرام

موقعیت
قیمت
متراژ زمین
مساحت
سال ساخت
امکانات
فیلتر
مرتب سازی توسط

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

زمین در چمستان

مازندران , چمستان

650,000 تومان
350 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

650,000 تومان
350 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

فروش زمین در واز چمستان

مازندران , چمستان

1,000,000 تومان
400 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

1,000,000 تومان
400 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

فروش زمین داخل شهرک

مازندران , نور

1,000,000 تومان
300 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

1,000,000 تومان
300 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

زمین ساحلی در نوشهر

مازندران - نوشهر

4,200,000 تومان
1800 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

4,200,000 تومان
1800 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

زمین در منطقه واز چمستان

مازندران , چمستان

500,000 تومان
300 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

500,000 تومان
300 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

زمین جوربند چمستان

مازندران , چمستان

1,500,000 تومان
500 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

1,500,000 تومان
500 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

فروش زمین در گلندرود رویان

مازندران , رویان

800,000 تومان
1050 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

800,000 تومان
1050 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

فروش زمین مناسب شهرک سازی

مازندران , رویان

1,000,000 تومان
11000 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

1,000,000 تومان
11000 متر مربع