مشاوره رایگان بگیرید : 7090 578 0911

اینستاگرام

موقعیت
قیمت
متراژ زمین
مساحت
سال ساخت
امکانات
فیلتر
مرتب سازی توسط

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

زمین در شهرک پامچالان نوشهر

3,800,000 تومان
850 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

3,800,000 تومان
850 متر مربع

فروش زمین در منطقه الیمالات

مازندران , نور

1,200,000 تومان
338 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

1,200,000 تومان
338 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

فروش زمین مناسب شهرک سازی

مازندران , نور

700,000 تومان
6000 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

700,000 تومان
6000 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

فروش ۲ قطعه زمین شهرکی در رویان

مازندران , رویان

3,000,000 تومان
900 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

3,000,000 تومان
900 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

فروش زمین شهرکی در نوشهر

مازندران , نوشهر

2,600,000 تومان
300 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

2,600,000 تومان
300 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

فروش زمین در چمستان

مازندران , چمستان

1,800,000 تومان
600 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

1,800,000 تومان
600 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

زمین در چمستان

مازندران , چمستان

650,000 تومان
350 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

650,000 تومان
350 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

فروش زمین در واز چمستان

مازندران , چمستان

1,000,000 تومان
400 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

1,000,000 تومان
400 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

فروش زمین داخل شهرک

مازندران , نور

1,000,000 تومان
300 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

1,000,000 تومان
300 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

زمین ساحلی در نوشهر

مازندران - نوشهر

4,200,000 تومان
1800 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

4,200,000 تومان
1800 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

زمین در منطقه واز چمستان

مازندران , چمستان

500,000 تومان
300 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

500,000 تومان
300 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

زمین جوربند چمستان

مازندران , چمستان

1,500,000 تومان
500 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

1,500,000 تومان
500 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

فروش زمین در گلندرود رویان

مازندران , رویان

800,000 تومان
1050 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

800,000 تومان
1050 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

فروش زمین مناسب شهرک سازی

مازندران , رویان

1,000,000 تومان
11000 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

1,000,000 تومان
11000 متر مربع