مشاوره رایگان بگیرید : 7090 578 0911

اینستاگرام

موقعیت
قیمت
متراژ زمین
مساحت
سال ساخت
امکانات
فیلتر
مرتب سازی توسط

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

فروش زمین نوشهر

مازندران , نوشهر

3,200,000 تومان
700 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

3,200,000 تومان
700 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

زمین شهرکی در رویان

مازندران , رویان

3,500,000 تومان
270 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

3,500,000 تومان
270 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

فروش زمین در جوربند چمستان

مازندران , چمستان

2,200,000,000 تومان
300 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

2,200,000,000 تومان
300 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

زمین در شهرک پامچالان نوشهر

مازندران , نوشهر

5,000,000 تومان
850 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

5,000,000 تومان
850 متر مربع

فروش زمین در منطقه الیمالات

مازندران , نور

1,200,000 تومان
338 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

1,200,000 تومان
338 متر مربع

فروش زمین مناسب شهرک سازی

مازندران , نور

700,000 تومان
6000 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

700,000 تومان
6000 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

فروش ۲ قطعه زمین شهرکی در رویان

مازندران , رویان

3,000,000 تومان
900 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

3,000,000 تومان
900 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

فروش زمین شهرکی در نوشهر

مازندران , نوشهر

2,600,000 تومان
300 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

2,600,000 تومان
300 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

فروش زمین در چمستان

مازندران , چمستان

1,800,000 تومان
600 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

1,800,000 تومان
600 متر مربع

زمین در منطقه واز چمستان

مازندران , چمستان

1,500,000 تومان
300 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

1,500,000 تومان
300 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

زمین جوربند چمستان

مازندران , چمستان

2,200,000 تومان
500 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

2,200,000 تومان
500 متر مربع

فروش زمین در گلندرود رویان

مازندران , رویان

1,500,000 تومان
1050 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

1,500,000 تومان
1050 متر مربع

فروش زمین مناسب شهرک سازی

مازندران , رویان

1,000,000 تومان
11000 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

1,000,000 تومان
11000 متر مربع