فیلتر
مرتب سازی بر اساس

فروش ویلا باغ در رویان

مازندران , رویان

16,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
16,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع

ویلا در شهرک مهرگان رویان

مازندران , رویان

20,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
20,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع

فروش ویلا در رویان

مازندران , رویان

11,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 320 متر مربع
11,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 320 متر مربع

ویلا استخردار در جوربند

مازندران , چمستان

3,500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
3,500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع

ویلا در آپادانا چمستان

مازندران , چمستان

3,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
3,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع

ویلا در نور

مازندران , نور

3,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
3,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع

ویلا در بهدشت

مازندران , چمستان

2,900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
2,900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع

خرید ویلا استخردار

مازندران , چمستان

2,350,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
2,350,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع

ویلا ارزان در چمستان

مازندران , چمستان

1,200,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 90 متر مربع
1,200,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 90 متر مربع

ویلا جوربند چمستان

مازندران , چمستان

4,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 230 متر مربع
4,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 230 متر مربع

ویلا فلت مدرن در جاده ایزدشهر

مازندران , چمستان

3,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
3,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع

ویلا در سعادت آباد چمستان

مازندران , چمستان

3,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
3,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع

فروش ویلا باغ استخردار در رویان

مازندران , رویان

23,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
23,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع

ویلا فلت ارزان در چمستان

مازندران , چمستان

1,300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
1,300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع

خرید ویلا مبله در شمال

مازندران , رویان

5,800,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 125 متر مربع
5,800,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 125 متر مربع

ویلا ارزان در رویان

مازندران , رویان

2,250,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
2,250,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
1 2 3 4 47