فیلتر
مرتب سازی بر اساس

زمین جوربند چمستان

مازندران , چمستان

6,500,000 تومان / هر متر مربع
6,500,000 تومان / هر متر مربع

فروش زمین در گلندرود رویان

مازندران , رویان

4,500,000 تومان / هر متر مربع
4,500,000 تومان / هر متر مربع

فروش زمین مناسب شهرک سازی

مازندران , رویان

1,000,000 تومان / هر متر مربع
1,000,000 تومان / هر متر مربع
1 2 3