فیلتر
مرتب سازی بر اساس

زمین جنگلی در چمستان

مازندران , چمستان

4,000,000 تومان / هر متر مربع
4,000,000 تومان / هر متر مربع

زمین در چمستان

مازندران , چمستان

2,800,000 تومان / هر متر مربع
2,800,000 تومان / هر متر مربع

فروش زمین شهرکی در چمستان

مازندران , چمستان

3,500,000 تومان / هر متر مربع
3,500,000 تومان / هر متر مربع

زمین داخل بافت در چمستان

مازندران , چمستان

4,000,000 تومان / هر متر مربع
4,000,000 تومان / هر متر مربع

فروش زمین در شهرک دشت نور

مازندران , نور

14,000,000 تومان / هر متر مربع
14,000,000 تومان / هر متر مربع

زمین شهرکی در گلندرود رویان

مازندران , رویان

6,000,000 تومان / هر متر مربع
6,000,000 تومان / هر متر مربع

فروش زمین نوشهر

مازندران , نوشهر

3,200,000 تومان / هر متر مربع
3,200,000 تومان / هر متر مربع

زمین شهرکی در رویان

مازندران , رویان

3,500,000 تومان / هر متر مربع
3,500,000 تومان / هر متر مربع

فروش زمین در منطقه الیمالات

مازندران , نور

1,200,000 تومان / هر متر مربع
1,200,000 تومان / هر متر مربع

فروش زمین مناسب شهرک سازی

مازندران , نور

700,000 تومان / هر متر مربع
700,000 تومان / هر متر مربع

فروش ۲ قطعه زمین شهرکی در رویان

مازندران , رویان

3,000,000 تومان / هر متر مربع
3,000,000 تومان / هر متر مربع

فروش زمین شهرکی در نوشهر

مازندران , نوشهر

4,500,000 تومان / هر متر مربع
4,500,000 تومان / هر متر مربع

زمین در چمستان

مازندران , چمستان

3,500,000 تومان / هر متر مربع
3,500,000 تومان / هر متر مربع

فروش زمین در واز چمستان

مازندران , چمستان

6,000,000 تومان / هر متر مربع
6,000,000 تومان / هر متر مربع

زمین ساحلی در نوشهر

مازندران - نوشهر

14,000,000 تومان / هر متر مربع
14,000,000 تومان / هر متر مربع

زمین در منطقه واز چمستان

مازندران , چمستان

4,500,000 تومان / هر متر مربع
4,500,000 تومان / هر متر مربع
1 2 3