مشاوره رایگان بگیرید : 7090 578 0911

اینستاگرام

قیمت
امکانات
فیلتر
مرتب سازی توسط

فروش زمین در جوربند چمستان

مازندران , چمستان

6,500,000 تومان
371 متر مربع
6,500,000 تومان
371 متر مربع

فروش زمین در نور

مازندران , نور

7,000,000 تومان
414 متر مربع
7,000,000 تومان
414 متر مربع

فروش زمین در رویان

مازندران , رویان

6,000,000 تومان
570 متر مربع
6,000,000 تومان
570 متر مربع

زمین ساحلی چیلک نوشهر

مازندران , نوشهر

25,000,000 تومان
375 متر مربع
25,000,000 تومان
375 متر مربع

زمین در چیلک نوشهر

مازندران , نوشهر

14,000,000 تومان
320 متر مربع
14,000,000 تومان
320 متر مربع

خرید زمین در رویان

مازندران , رویان

12,000,000 تومان
300 متر مربع
12,000,000 تومان
300 متر مربع

فروش زمین شهرکی چمستان

مازندران , چمستان

3,600,000 تومان
281 متر مربع
3,600,000 تومان
281 متر مربع

فروش زمین در شهرک برند

مازندران , نور

6,000,000 تومان
630 متر مربع
6,000,000 تومان
630 متر مربع

زمین جنگلی در چمستان

مازندران , چمستان

3,000,000 تومان
300 متر مربع
3,000,000 تومان
300 متر مربع

زمین در چمستان

مازندران , چمستان

2,800,000 تومان
250 متر مربع
2,800,000 تومان
250 متر مربع

فروش زمین شهرکی در چمستان

مازندران , چمستان

2,200,000 تومان
250 متر مربع
2,200,000 تومان
250 متر مربع

زمین داخل بافت در چمستان

مازندران , چمستان

2,300,000 تومان
300 متر مربع
2,300,000 تومان
300 متر مربع

فروش زمین در شهرک دشت نور

مازندران , نور

14,000,000 تومان
480 متر مربع
14,000,000 تومان
480 متر مربع

زمین شهرکی در گلندرود رویان

مازندران , رویان

4,000,000 تومان
1160 متر مربع
4,000,000 تومان
1160 متر مربع

فروش زمین نوشهر

مازندران , نوشهر

3,200,000 تومان
700 متر مربع
3,200,000 تومان
700 متر مربع

زمین شهرکی در رویان

مازندران , رویان

3,500,000 تومان
270 متر مربع
3,500,000 تومان
270 متر مربع
1 2