فیلتر
مرتب سازی بر اساس

فروش زمین در جوربند چمستان

مازندران , چمستان

6,500,000 تومان
371 متر مربع
6,500,000 تومان
371 متر مربع

ویلا مبله در آهودشت چمستان

مازندران , چمستان

1,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
1,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع

ویلا شهرکی در شمال

مازندران , چمستان

1,350,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
1,350,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع

ویلا در منطقه آپادانا چمستان

مازندران , چمستان

1,350,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
1,350,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع

ویلا استخردار در شمال

مازندران , چمستان

2,700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 230 متر مربع
2,700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 230 متر مربع

ویلا نما آجری در چمستان

مازندران , چمستان

1,350,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
1,350,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع

فروش ویلا در چمستان

مازندران , چمستان

1,250,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
1,250,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع

ویلا پیلوت نما مدرن در چمستان

مازندران , چمستان

1,100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
1,100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع

ویلا استخردار دوبلکس

مازندران , چمستان

2,600,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
2,600,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع

ویلا در نعمت آباد چمستان

مازندران , چمستان

1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع

ویلا مدرن و استخردار نوشهر

مازندران , نوشهر

9,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 400 متر مربع
9,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 400 متر مربع

ویلا مبله شهرکی در سیاهرود

مازندران , رویان

2,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
2,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع

ویلا استخردار مدرن در چمستان

مازندران , چمستان

2,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 230 متر مربع
2,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 230 متر مربع

ویلا طرح دوبلکس چمستان

مازندران , چمستان

1,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 175 متر مربع
1,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 175 متر مربع

ویلا اقساطی در چمستان

مازندران , چمستان

700,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 130 متر مربع
700,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 130 متر مربع

فروش ویلا قطعه اول جنگل چمستان

مازندران , چمستان

700,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
700,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
1 2 3 29