مشاوره رایگان بگیرید : 7090 578 0911

اینستاگرام

موقعیت
قیمت
متراژ زمین
مساحت
سال ساخت
امکانات
فیلتر
مرتب سازی توسط

مدرن استخردار در رویان

مازندران , رویان

4,400,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 403 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

4,400,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 403 متر مربع

کاخ ویلا ساحلی در رویان

مازندران , رویان

6,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 340 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

6,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 340 متر مربع

ویلا طرح مدرن در رویان

مازندران , رویان

2,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

2,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع

فروش ویلا شهرکی جنگلی در نور

مازندران , نور

630,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

630,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع

ویلا قطعه دوم جنگل

مازندران , نور

900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع

ویلا مستقل در چمستان

مازندران , چمستان

530,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 160 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

530,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 160 متر مربع

خرید ویلا شهرکی در چمستان

مازندران , چمستان

860,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

860,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع

فروش ویلا نما مدرن در چمستان

مازندران , چمستان

1,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

1,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع

ویلا در چمستان

مازندران , چمستان

550,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

550,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع

خرید ویلا مدرن در سیاهرود رویان

مازندران , رویان

2,900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 370 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

2,900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 370 متر مربع

خرید ویلا در شهر رویان

مازندران , رویان

840,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

840,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع

فروش ویلا در سیسنگان نوشهر

مازندران , نوشهر

1,900,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 280 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

1,900,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 280 متر مربع

خرید ویلا در سیاهرود رویان

مازندران , رویان

3,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

3,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع

ویلا در شهرک دشت نور

مازندارن , نور

2,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

2,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع

فروش زمین در منطقه الیمالات

مازندران , نور

1,200,000 تومان
338 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

1,200,000 تومان
338 متر مربع

فروش زمین مناسب شهرک سازی

مازندران , نور

700,000 تومان
6000 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

700,000 تومان
6000 متر مربع
1 2 3 5