فیلتر
مرتب سازی بر اساس

خرید ویلا نیم پیلوت چمستان

مازندران , چمستان

1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع

ویلا در نوشهر

مازندران , نوشهر

50,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 1000 متر مربع
50,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 1000 متر مربع

ویلا در چیلک نوشهر

مازندران , نوشهر

20,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 1000 متر مربع
20,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 1000 متر مربع

ویلا در رویان دوبلکس

مازندران , رویان

5,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 900 متر مربع
5,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 900 متر مربع

ویلا جنگلی نوشهر

مازندران , نوشهر

100,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 140 متر مربع
100,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 140 متر مربع

زمین در منطقه واز چمستان

مازندران , چمستان

4,500,000 تومان
300 متر مربع
4,500,000 تومان
300 متر مربع

زمین جوربند چمستان

مازندران , چمستان

6,500,000 تومان
500 متر مربع
6,500,000 تومان
500 متر مربع

ویلا جنگلی در چمستان

مازندران , چمستان

800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع

ویلا مبله شهرکی رویان

مازندران , رویان

3,700,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
3,700,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع

فروش زمین در گلندرود رویان

مازندران , رویان

4,500,000 تومان
1050 متر مربع
4,500,000 تومان
1050 متر مربع

ویلا استخردار در شمال

مازندران , رویان

3,100,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 500 متر مربع
3,100,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 500 متر مربع

ویلا سیسنگان

مازندران , نوشهر , سیسنگان

3,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 240 متر مربع
3,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 240 متر مربع

ویلا لوکس در نوشهر

مازندران , نوشهر

40,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
40,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع

ویلا استخردار در رویان

مازندران , رویان , سیاهرود

15,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
15,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع

ویلا استخردار در چلندر

مازندران , نوشهر , چلندر

12,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
12,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
1 13 14 15