فیلتر
مرتب سازی بر اساس

ویلا لوکس در نوشهر

مازندران , نوشهر

18,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 700 متر مربع
18,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 700 متر مربع

ویلا در چمستان

مازندران , چمستان

800,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 110 متر مربع
800,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 110 متر مربع

زمین در چمستان

مازندران , چمستان

3,500,000 تومان / هر متر مربع
3,500,000 تومان / هر متر مربع

فروش زمین در واز چمستان

مازندران , چمستان

6,000,000 تومان / هر متر مربع
6,000,000 تومان / هر متر مربع

فروش زمین داخل شهرک

مازندران , نور

3,000,000 تومان
300 متر مربع
3,000,000 تومان
300 متر مربع

ویلا ساحلی لوکس در نوشهر

مازندران - نوشهر

100,000,000,000 تومان
6 اتاق خواب 6 حمام 1000 متر مربع
100,000,000,000 تومان
6 اتاق خواب 6 حمام 1000 متر مربع

خرید ویلا نیم پیلوت چمستان

مازندران , چمستان

1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع

ویلا در نوشهر

مازندران , نوشهر

70,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 1000 متر مربع
70,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 1000 متر مربع

ویلا در چیلک نوشهر

مازندران , نوشهر

20,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 1000 متر مربع
20,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 1000 متر مربع

ویلا جنگلی نوشهر

مازندران , نوشهر

150,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 140 متر مربع
150,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 140 متر مربع

زمین در منطقه واز چمستان

مازندران , چمستان

4,500,000 تومان / هر متر مربع
4,500,000 تومان / هر متر مربع

زمین جوربند چمستان

مازندران , چمستان

6,500,000 تومان / هر متر مربع
6,500,000 تومان / هر متر مربع

ویلا جنگلی در چمستان

مازندران , چمستان

800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع

فروش زمین در گلندرود رویان

مازندران , رویان

4,500,000 تومان / هر متر مربع
4,500,000 تومان / هر متر مربع

ویلا لوکس در نوشهر

مازندران , نوشهر

40,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
40,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع

ویلا استخردار در رویان

مازندران , رویان , سیاهرود

15,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
15,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
1 12 13 14 15