مشاوره رایگان بگیرید : 7090 578 0911

اینستاگرام

موقعیت
قیمت
امکانات
10 ملک برای:20,000,000,000 تومان+
موجود
مرتب سازی توسط

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

ویلا در شمال نوشهر

مازندران , نوشهر

30,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 550 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

30,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 550 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

ویلا مدرن ساحلی در نوشهر

مازندران , نوشهر

35,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 800 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

35,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 800 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

ویلا نما انگلیسی در نوشهر

مازندران , نوشهر

22,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

22,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

فروش ویلا مدرن در نوشهر

مازندران , نوشهر

28,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 650 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

28,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 650 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

ویلا ساحلی در نوشهر

مازندران , نوشهر

33,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 650 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

33,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 650 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

ویلا لوکس شهرکی در نوشهر

مازندران , نوشهر

20,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 350 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

20,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 350 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

ویلا ساحلی لوکس در نوشهر

مازندران - نوشهر

30,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 6 حمام 1000 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

30,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 6 حمام 1000 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

ویلا جنگلی نوشهر

مازندران , نوشهر

30,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 140 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

30,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 140 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

ویلا ساحلی

مازندران , نوشهر

23,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 700 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

23,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 700 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

ویلا ساحلی در رویان

مازندران , رویان

20,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 600 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

20,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 600 متر مربع