مشاوره رایگان بگیرید : 7090 578 0911

اینستاگرام

موقعیت
قیمت
امکانات
46 ملک برای:-1,000,000,000 تومان
موجود
مرتب سازی توسط

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

فروش زمین در شهرک برند

مازندران , نور

6,000,000 تومان
630 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

6,000,000 تومان
630 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

زمین جنگلی در چمستان

مازندران , چمستان

3,000,000 تومان
300 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

3,000,000 تومان
300 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

زمین در چمستان

مازندران , چمستان

2,800,000 تومان
250 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

2,800,000 تومان
250 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

فروش زمین شهرکی در چمستان

مازندران , چمستان

2,200,000 تومان
250 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

2,200,000 تومان
250 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

زمین داخل بافت در چمستان

مازندران , چمستان

2,300,000 تومان
300 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

2,300,000 تومان
300 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

ویلا باغ چمستان

مازندران , چمستان

750,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

750,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

ویلا در آهودشت چمستان

مازندران , چمستان

850,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 130 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

850,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 130 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

ویلا پیلوت در چمستان

مازندران , چمستان

750,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 130 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

750,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 130 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

ویلا در خیابان آپادانا چمستان

مازندران , چمستان

750,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 160 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

750,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 160 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

ویلا طرح دوبلکس چمستان

مازندران , چمستان

1,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 175 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

1,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 175 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

ویلا اقساطی در چمستان

مازندران , چمستان

700,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 130 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

700,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 130 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

فروش زمین در شهرک دشت نور

مازندران , نور

7,200,000 تومان
480 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

7,200,000 تومان
480 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

زمین شهرکی در گلندرود رویان

مازندران , رویان

2,200,000 تومان
1160 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

2,200,000 تومان
1160 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

فروش ویلا قطعه اول جنگل چمستان

مازندران , چمستان

700,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

700,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

خرید ویلا شهرکی در چمستان

مازندران , چمستان

650,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

650,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

خرید ویلا در چمستان خیابان آپادانا

مازندران , چمستان

900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
1 2 3