مشاوره رایگان بگیرید : 7090 578 0911

اینستاگرام

قیمت
امکانات
فیلتر
مرتب سازی توسط

ویلا در نوشهر

مازندران , نوشهر

29,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
29,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع

ویلا باغ در نوشهر

مازندران , نوشهر

50,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 700 متر مربع
50,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 700 متر مربع

ویلا در شمال نوشهر

مازندران , نوشهر

30,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 550 متر مربع
30,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 550 متر مربع

ویلا ارزان در کمربندی ونوش

مازندران , نوشهر

2,000,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
2,000,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع

فروش ویلا مدرن در نوشهر

مازندران , نوشهر

32,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 650 متر مربع
32,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 650 متر مربع

شهرک دامنه جنگل نوشهر

مازندران , نوشهر

10,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 500 متر مربع
10,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 500 متر مربع

ویلا دوبلکس شهرکی در نوشهر

مازندران , نوشهر

4,900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 340 متر مربع
4,900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 340 متر مربع

فروش ویلا شمال نوشهر

مازندران , نوشهر

3,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
3,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع

خرید ویلا در شمال نوشهر

مازندران , نوشهر

4,900,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 330 متر مربع
4,900,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 330 متر مربع

ویلا مدرن و استخردار نوشهر

مازندران , نوشهر

9,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 400 متر مربع
9,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 400 متر مربع

ویلا نما انگلیسی شهرکی

مازندران , نوشهر

11,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 480 متر مربع
11,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 480 متر مربع

خرید ویلا در نوشهر

مازندران , نوشهر

3,900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
3,900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع

فروش ویلا در ونوش نوشهر

مازندران , نوشهر

2,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 240 متر مربع
2,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 240 متر مربع

ویلا در ونوش نوشهر

مازندران , نوشهر

3,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
3,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع

فروش ویلا جنگلی در ونوش

مازندران , نوشهر

7,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
7,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع

ویلا در دامنه جنگل ونوش نوشهر

مازندران , نوشهر

9,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 570 متر مربع
9,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 570 متر مربع
1 2