فیلتر
مرتب سازی بر اساس

زمین در ونوش نوشهر

مازندران , نوشهر

20,000,000 تومان / هر متر مربع
20,000,000 تومان / هر متر مربع

خرید ویلا استخردار در نوشهر

مازندران , نوشهر

17,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
17,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع

شهرک یاسمین ونوش

مازندران , نوشهر

35,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 600 متر مربع
35,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 600 متر مربع

ویلا مدرن در شهرک یاسمین ونوش

مازندران , نوشهر

28,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
28,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع

خرید ویلا در ونوش نوشهر

مازندران , نوشهر

7,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
7,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع

زمین در ونوش نوشهر

مازندران , نوشهر

8,000,000 تومان / هر متر مربع
8,000,000 تومان / هر متر مربع

زمین در شهرک البرز نوشهر

مازندران , نوشهر

25,000,000 تومان / هر متر مربع
25,000,000 تومان / هر متر مربع

خرید ویلا در نوشهر

مازندران , نوشهر

10,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
10,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع

ویلا در نوشهر

مازندران , نوشهر

28,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
28,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع

ویلا باغ در نوشهر

مازندران , نوشهر

50,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 700 متر مربع
50,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 700 متر مربع

ویلا در شمال نوشهر

مازندران , نوشهر

32,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 550 متر مربع
32,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 550 متر مربع

ویلا در دامنه جنگل ونوش

مازندران , نوشهر

17,000,000,000 تومان
500 متر مربع
17,000,000,000 تومان
500 متر مربع

ویلا ارزان در کمربندی ونوش

مازندران , نوشهر

2,000,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
2,000,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع

ویلا لوکس جنگلی در نوشهر

مازندران , نوشهر

20,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 650 متر مربع
20,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 650 متر مربع

فروش ویلا مدرن در نوشهر

مازندران , نوشهر

32,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 650 متر مربع
32,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 650 متر مربع

شهرک دامنه جنگل نوشهر

مازندران , نوشهر

13,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 500 متر مربع
13,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 500 متر مربع
1 2 3