مشاوره رایگان بگیرید : 7090 578 0911

اینستاگرام

قیمت
امکانات
فیلتر
مرتب سازی توسط

ویلا استخردار با روف گاردن

مازندران , نوشهر

12,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 400 متر مربع
12,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 400 متر مربع

ویلا در شهرک ساحلی

مازندران , نوشهر

9,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
9,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع

خرید ویلا در شمال

مازندران , نوشهر

13,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 600 متر مربع
13,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 600 متر مربع

فروش ویلا در منطقه آویدر سیسنگان

مازندران , نوشهر

3,700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
3,700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع

ویلا ساحلی در نوشهر

مازندران , نوشهر

33,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 650 متر مربع
33,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 650 متر مربع

فروش ویلا نما مدرن در نوشهر

مازندران , نوشهر

3,600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
3,600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع

ویلا مدرن در نوشهر

مازندران , نوشهر

7,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
7,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع

شهرک ساحلی در نوشهر

مازندران , نوشهر

13,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع
13,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع

ویلای مستقل در سیسنگان نوشهر

مازندران , نوشهر

2,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
2,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع

ویلا نوشهر سیسنگان

مازندران , نوشهر

3,200,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 340 متر مربع
3,200,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 340 متر مربع

شهرک ساحلی در نوشهر

مازندران , نوشهر

17,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 500 متر مربع
17,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 500 متر مربع

فروش ویلا در سیسنگان

مازندران , نوشهر

1,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 270 متر مربع
1,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 270 متر مربع

فروش ویلا نما مدرن در سیسنگان

مازندران , نوشهر

2,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 260 متر مربع
2,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 260 متر مربع

خرید ویلا مستقل در سیسنگان نوشهر

مازندران , نوشهر

5,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
5,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع

فروش ویلا در سیسنگان نوشهر

مازندران , نوشهر

9,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 280 متر مربع
9,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 280 متر مربع

ویلا شهرکی در نوشهر سیسنگان

مازندران , نوشهر

7,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
7,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
1 2 3 4