فیلتر
مرتب سازی بر اساس

ویلا مدرن در شهرک

مازندران , نوشهر

6,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 270 متر مربع
6,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 270 متر مربع

فروش ویلا در سیسنگان نوشهر

مازندران , نوشهر

8,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
8,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع

ویلا در سیسنگان

مازندران , نوشهر

22,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 550 متر مربع
22,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 550 متر مربع

ویلا مدرن در سیسنگان نوشهر

مازندران , نوشهر

25,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 700 متر مربع
25,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 700 متر مربع

شهرک ویلایی در سیسنگان

مازندران , نوشهر

17,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 330 متر مربع
17,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 330 متر مربع

شهرک ساحل ناز نوشهر

مازندران , نوشهر

50,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 500 متر مربع
50,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 500 متر مربع

ویلا ساحلی در سیسنگان نوشهر

مازندران , نوشهر

55,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 4 حمام 550 متر مربع
55,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 4 حمام 550 متر مربع

ویلا در سیسنگان نخ شمال

مازندران , نوشهر

6,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
6,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع

ویلا مدرن در نوشهر

مازندران , نوشهر

28,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
28,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع

زمین مناسب شهرک سازی در نوشهر

مازندران , نوشهر

9,000,000 تومان / هر متر مربع
9,000,000 تومان / هر متر مربع

ویلا مدرن در شمال

مازندران , نوشهر

19,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
19,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع

ویلا شهرکی در نوشهر

مازندران , نوشهر

19,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
19,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع

ویلا استخردار با روف گاردن

مازندران , نوشهر

12,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 400 متر مربع
12,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 400 متر مربع

ویلا در شهرک ساحلی

مازندران , نوشهر

14,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
14,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع

خرید ویلا در شمال

مازندران , نوشهر

13,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 600 متر مربع
13,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 600 متر مربع

فروش ویلا در منطقه آویدر سیسنگان

مازندران , نوشهر

3,700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
3,700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
1 2 3 4