فیلتر
مرتب سازی بر اساس

خرید ویلا شهرکی

مازندران , رویان

24,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 670 متر مربع
24,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 670 متر مربع

خرید ویلا در سیاهرود رویان

مازندران , رویان

13,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
13,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع

ویلا باغ در سیاهرود رویان

مازندران , رویان

16,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
16,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع

ویلا در سیاهرود رویان

مازندران , رویان

5,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع
5,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع

شهرک لوکس در منطقه رویان

مازندران , رویان

10,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
10,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع

ویلا مدرن در شهرک برند رویان

مازندران , رویان

11,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 360 متر مربع
11,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 360 متر مربع

ویلا مبله شهرکی

مازندران , رویان

5,800,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع
5,800,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع

ویلا مدرن رویان

مازندران , رویان

13,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
13,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع

ویلا مبله شهرکی در سیاهرود

مازندران , رویان

2,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
2,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع

خرید ویلا مبله در سیاهرود رویان

مازندران , رویان

3,300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 240 متر مربع
3,300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 240 متر مربع

فروش ویلا در سیاهرود رویان

مازندران , رویان

7,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 430 متر مربع
7,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 430 متر مربع

خرید ویلا استخردار در سیاهرود رویان

مازندران , رویان

16,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
16,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع

فروش ویلا مدرن و هوشمند در رویان

مازندران , رویان

5,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 550 متر مربع
5,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 550 متر مربع

خرید ویلا مدرن در سیاهرود رویان

مازندران , رویان

2,900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 370 متر مربع
2,900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 370 متر مربع

ویلا در سیاهرود رویان

مازندران , رویان

2,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
2,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع

خرید ویلا در سیاهرود رویان

مازندران , رویان

3,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
3,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
1 2