فیلتر
مرتب سازی بر اساس

خانه ویلایی در رویان

مازندران , رویان

7,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
7,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع

ویلا در شهر رویان

مازندران , رویان

11,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 340 متر مربع
11,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 340 متر مربع

ویلا نما مدرن شهرکی در رویان

مازندران , رویان

8,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
8,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع

خرید ویلا دوبلکس مدرن

مازندران , رویان

32,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 600 متر مربع
32,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 600 متر مربع

خرید ویلا مدرن در رویان

مازندران , رویان

6,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 280 متر مربع
6,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 280 متر مربع

فروش ویلا باغ در رویان

مازندران , رویان

16,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
16,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع

ویلا در شهرک مهرگان رویان

مازندران , رویان

20,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
20,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع

فروش ویلا در رویان

مازندران , رویان

11,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 320 متر مربع
11,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 320 متر مربع

فروش ویلا باغ استخردار در رویان

مازندران , رویان

23,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
23,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع

خرید ویلا مبله در شمال

مازندران , رویان

5,800,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 125 متر مربع
5,800,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 125 متر مربع

ویلا ارزان در رویان

مازندران , رویان

2,250,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
2,250,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع

خرید ویلا باغ در رویان

مازندران , رویان

7,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
7,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع

خرید ویلا شهرکی در رویان

مازندران , رویان

7,600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
7,600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع

خرید ویلا شهرکی

مازندران , رویان

24,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 670 متر مربع
24,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 670 متر مربع

خرید ویلا در سیاهرود رویان

مازندران , رویان

13,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
13,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع

ویلا باغ در سیاهرود رویان

مازندران , رویان

16,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
16,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
1 2 3 14