فیلتر
مرتب سازی بر اساس

خرید ویلا شهرکی

مازندران , رویان

24,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 670 متر مربع
24,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 670 متر مربع

خرید ویلا در سیاهرود رویان

مازندران , رویان

13,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
13,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع

ویلا باغ در سیاهرود رویان

مازندران , رویان

16,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
16,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع

فروش ویلا در رویان

مازندران , رویان

4,800,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
4,800,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع

ویلا در سیاهرود رویان

مازندران , رویان

5,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع
5,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع

زمین در شهرک مهرگان رویان

مازندران , رویان

12,000,000 تومان / هر متر مربع
12,000,000 تومان / هر متر مربع

ویلا دوبلکس در رویان

مازندران , رویان

7,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 330 متر مربع
7,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 330 متر مربع

خرید ویلا لوکس در رویان

مازندران , رویان

8,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 340 متر مربع
8,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 340 متر مربع

خرید ویلا در رویان

مازندران , رویان

7,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
7,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع

ویلا در رویان

مازندران , رویان

14,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 400 متر مربع
14,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 400 متر مربع

خرید ویلا در رویان

مازندران , رویان

38,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 600 متر مربع
38,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 600 متر مربع

فروش زمین در رویان

مازندران , رویان

9,000,000 تومان / هر متر مربع
9,000,000 تومان / هر متر مربع

فروش زمین شهرکی در رویان

مازندران , رویان

8,000,000 تومان / هر متر مربع
8,000,000 تومان / هر متر مربع

خرید ویلا استخردار در رویان

مازندران , رویان

12,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
12,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع

ویلا با نمای کلاسیک در شمال

مازندران , رویان

18,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 520 متر مربع
18,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 520 متر مربع

ویلا تریبلکس در شمال

مازندران , نوشهر

14,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
14,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
1 2 3 13