مشاوره رایگان بگیرید : 7090 578 0911

اینستاگرام

موقعیت
قیمت
متراژ زمین
مساحت
سال ساخت
امکانات
فیلتر
مرتب سازی توسط

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

خرید ویلا رویان

مازندران , رویان

3,700,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 240 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

3,700,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 240 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

ویلا شهرکی نما مدرن در رویان

مازندران , رویان

3,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 260 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

3,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 260 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

ویلا نزدیک دریا در رویان

مازندران , رویان

4,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 320 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

4,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 320 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

ویلا رویان شهرکی

مازندران , رویان

5,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 330 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

5,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 330 متر مربع

فروش ویلا در یکتاسرا رویان

مازندران , رویان

1,700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

1,700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

ویلا شهرکی بر اتوبان ساحلی

مازندران , رویان

6,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

6,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع

ویلا مبله در شهرک برند رویان

مازندران , رویان

5,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

5,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع

ویلا با استخر روباز در رویان

مازندران , رویان

3,600,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

3,600,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

ویلا قواره اول جنگل رویان

مازندران , رویان

8,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

8,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

فروش ویلا در رویان

مازندران , رویان

2,800,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

2,800,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

ویلا استخردار رویان

مازندران , رویان

4,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 340 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

4,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 340 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

فروش ویلا مستقل در رویان

مازندران , رویان

1,600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

1,600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

ویلا دوبلکس در شمال

مازندران , رویان

1,900,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

1,900,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع

ویلا مدرن در رویان

مازندران , رویان

5,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 320 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

5,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 320 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

فروش ویلا در رویان

مازندران , رویان

2,250,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 231 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

2,250,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 231 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

ویلا با نمای مدرن در رویان

مازندران , رویان

4,700,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 330 متر مربع

آرش احمدیان وبسایت KharidVila

4,700,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 330 متر مربع
1 2 3 8