فیلتر
مرتب سازی بر اساس

ویلا در نور

مازندران , نور

3,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
3,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع

خرید ویلا در نور

مازندران , نور

3,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
3,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع

ویلا زیر قیمت در نور

مازندران , نور

2,700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
2,700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع

ویلا استخردار در نور

مازندران , نور

5,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
5,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع

خرید ویلا در رستم رود نور

نور , رستم رود

3,500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
3,500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع

زمین جنب برج الهیه امیر آباد

مازندران , نور

20,000,000 تومان / هر متر مربع
20,000,000 تومان / هر متر مربع

زمین در امیرآباد نور

مازندران , نور

11,000,000 تومان / هر متر مربع
11,000,000 تومان / هر متر مربع

فروش زمین در نور

مازندران , نور

8,500,000 تومان / هر متر مربع
440 متر مربع
8,500,000 تومان / هر متر مربع
440 متر مربع

ویلا در نور

مازندران , نور

2,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 230 متر مربع
2,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 230 متر مربع

فروش ویلا در نور

مازندران , نور

2,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
2,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع

فروش ویلا مدرن در نور

مازندران , نور

3,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
3,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع

ویلا باغ شهرکی در نور

مازندران , نور

3,600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
3,600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع

ویلا استخردار در اسپی کلا نور

مازندران , نور

2,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع
2,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع

فروش زمین در شهرک برند

مازندران , نور

10,000,000 تومان / هر متر مربع
10,000,000 تومان / هر متر مربع

ویلا در شهرک برکه

مازندران , نور

5,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 240 متر مربع
5,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 240 متر مربع

فروش ویلا در نور

مازندران , نور

3,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
3,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
1 2 3 5