فیلتر
مرتب سازی بر اساس

ویلا مدرن استخردار در نوشهر

مازندران , نوشهر

7,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
7,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع

ویلا استخردار با روف گاردن

مازندران , نوشهر

8,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
8,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع

ویلا در حومه شهر نوشهر

مازندران , نوشهر

8,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 260 متر مربع
8,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 260 متر مربع

ویلا مدرن در شهرک

مازندران , نوشهر

6,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 270 متر مربع
6,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 270 متر مربع

ویلا جنگلی در نوشهر

مازندران , نوشهر

6,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
6,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع

ویلا در شهرک دریابیشه

مازندران , نوشهر

45,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 600 متر مربع
45,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 600 متر مربع

خرید ویلا در ونوش نوشهر

مازندران , نوشهر

6,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
6,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع

ویلا در علی آباد عسگرخان

مازندران , نوشهر

7,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 280 متر مربع
7,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 280 متر مربع

فروش ویلا در سیسنگان نوشهر

مازندران , نوشهر

8,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
8,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع

ویلا در سیسنگان

مازندران , نوشهر

22,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 550 متر مربع
22,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 550 متر مربع

فروش ویلا ساحلی در نوشهر

مازندران , نوشهر

130,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 750 متر مربع
130,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 750 متر مربع

ویلا مدرن در سیسنگان نوشهر

مازندران , نوشهر

25,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 700 متر مربع
25,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 700 متر مربع

زمین در ونوش نوشهر

مازندران , نوشهر

20,000,000 تومان / هر متر مربع
20,000,000 تومان / هر متر مربع

ویلا در صلاح الدین کلا نوشهر

مازندران , نوشهر

6,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 280 متر مربع
6,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 280 متر مربع

خرید ویلا استخردار در نوشهر

مازندران , نوشهر

17,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
17,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع

زمین در منوچهرکلا نوشهر

مازندران , نوشهر

10,000,000 تومان / هر متر مربع
10,000,000 تومان / هر متر مربع
1 2 3 16