فیلتر
مرتب سازی بر اساس

ویلا مدرن در سیسنگان نوشهر

مازندران , نوشهر

25,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 700 متر مربع
25,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 700 متر مربع

زمین در ونوش نوشهر

مازندران , نوشهر

20,000,000 تومان / هر متر مربع
20,000,000 تومان / هر متر مربع

ویلا در صلاح الدین کلا نوشهر

مازندران , نوشهر

6,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 280 متر مربع
6,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 280 متر مربع

خرید ویلا استخردار در نوشهر

مازندران , نوشهر

17,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
17,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع

زمین در منوچهرکلا نوشهر

مازندران , نوشهر

10,000,000 تومان / هر متر مربع
10,000,000 تومان / هر متر مربع

شهرک یاسمین ونوش

مازندران , نوشهر

35,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 600 متر مربع
35,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 600 متر مربع

ویلا در شهرک منظر دریا چلک

مازندران , نوشهر

60,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 800 متر مربع
60,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 800 متر مربع

شهرک ویلایی در سیسنگان

مازندران , نوشهر

17,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 330 متر مربع
17,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 330 متر مربع

ویلا ساحلی در مزگاه نوشهر

مازندران , نوشهر

160,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 800 متر مربع
160,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 800 متر مربع

شهرک ساحلی براندو در نوشهر

مازندران , نوشهر

110,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 850 متر مربع
110,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 850 متر مربع

خرید ویلا لوکس در چلک

مازندران , نوشهر

12,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع
12,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع

زمین در شهرک ساحلی اوشن هایت

مازندران , نوشهر

30,000,000 تومان / هر متر مربع
30,000,000 تومان / هر متر مربع

شهرک ساحل ناز نوشهر

مازندران , نوشهر

50,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 500 متر مربع
50,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 500 متر مربع

ویلا مدرن در شهرک یاسمین ونوش

مازندران , نوشهر

28,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
28,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع

ویلا ساحلی در سیسنگان نوشهر

مازندران , نوشهر

55,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 4 حمام 550 متر مربع
55,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 4 حمام 550 متر مربع

ویلا مدرن در نوشهر با استخر

مازندران , نوشهر

14,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 420 متر مربع
14,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 420 متر مربع
1 2 3 15