مشاوره رایگان بگیرید : 7090 578 0911

اینستاگرام

قیمت
امکانات
فیلتر
مرتب سازی توسط

ویلا در نوشهر

مازندران , نوشهر

29,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
29,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع

ویلا باغ در شمال

مازندران , نوشهر

13,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
13,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع

خرید ویلا در نوشهر

مازندران , نوشهر

7,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
7,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع

خرید ویلا در نوشهر

مازندران , نوشهر

4,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 270 متر مربع
4,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 270 متر مربع

ویلا باغ در نوشهر

مازندران , نوشهر

50,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 700 متر مربع
50,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 700 متر مربع

زمین ساحلی چیلک نوشهر

مازندران , نوشهر

25,000,000 تومان
375 متر مربع
25,000,000 تومان
375 متر مربع

ویلا تریبلکس در حومه نوشهر

مازندران , نوشهر

5,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع
5,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع

ویلا استخردار در نوشهر

مازندران , نوشهر

13,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 3 حمام 480 متر مربع
13,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 3 حمام 480 متر مربع

ویلا در شمال نوشهر

مازندران , نوشهر

30,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 550 متر مربع
30,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 550 متر مربع

زمین در چیلک نوشهر

مازندران , نوشهر

14,000,000 تومان
320 متر مربع
14,000,000 تومان
320 متر مربع

ویلا مدرن ساحلی در نوشهر

مازندران , نوشهر

35,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 800 متر مربع
35,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 800 متر مربع

ویلا در ریاست جمهوری چیلک نوشهر

مازندران , نوشهر

18,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 1000 متر مربع
18,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 1000 متر مربع

ویلا ساحلی در شمال نوشهر

مازندران , نوشهر

11,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
11,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع

ویلا باغ تریبلکس در نوشهر

مازندران , نوشهر

14,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
14,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع

ویلا استخردار با روف گاردن

مازندران , نوشهر

12,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 400 متر مربع
12,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 400 متر مربع

ویلا در دامنه جنگل ونوش

مازندران , نوشهر

13,000,000,000 تومان
500 متر مربع
13,000,000,000 تومان
500 متر مربع
1 2 3 13