فیلتر
مرتب سازی بر اساس

ویلا در شهرک منظر دریا چلک

مازندران , نوشهر

60,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 800 متر مربع
60,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 800 متر مربع

خرید ویلا لوکس در چلک

مازندران , نوشهر

12,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع
12,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع

ویلا در چلک نوشهر

مازندران , نوشهر

18,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
18,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع

زمین ساحلی چیلک نوشهر

مازندران , نوشهر

25,000,000 تومان / هر متر مربع
25,000,000 تومان / هر متر مربع

زمین در چیلک نوشهر

مازندران , نوشهر

14,000,000 تومان / هر متر مربع
14,000,000 تومان / هر متر مربع

ویلا در ریاست جمهوری چیلک نوشهر

مازندران , نوشهر

18,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 1000 متر مربع
18,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 1000 متر مربع

ویلا در شهرک پامچالان

مازندران , نوشهر

17,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع
17,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع

ویلا در چیلک ریاست جمهوری

مازندران , نوشهر

2,000,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
2,000,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع

ویلا شهرکی در چلک نوشهر

مازندران , نوشهر

8,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
8,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع

ویلا در خیابان ریاست جمهوری چیلک

مازندران , نوشهر

4,200,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
4,200,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع

ویلا چیلک نوشهر

مازندران , نوشهر

6,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
6,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع

زمین در شهرک پامچالان نوشهر

مازندران , نوشهر

20,000,000 تومان / هر متر مربع
20,000,000 تومان / هر متر مربع

ویلا مدرن در چیلک نوشهر

مازندران , نوشهر

3,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
3,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع

ویلا در نوشهر چیلک

مازندارن , نوشهر

1,600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
1,600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع

ویلا در چیلک نوشهر

مازندران , نوشهر

2,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 420 متر مربع
2,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 420 متر مربع

ویلا در چیلک نوشهر

مازندران , نوشهر

6,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 570 متر مربع
6,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 570 متر مربع
1 2