فیلتر
مرتب سازی بر اساس

خرید ویلا با سند و پایان کار

مازندران , چمستان

2,000,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
2,000,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع

ویلا ارزان در شمال

مازندران , چمستان

1,600,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
1,600,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع

ویلا استخردار در جوربند

مازندران , چمستان

3,500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
3,500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع

ویلا در آپادانا چمستان

مازندران , چمستان

3,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
3,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع

ویلا در بهدشت

مازندران , چمستان

2,900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
2,900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع

خرید ویلا استخردار

مازندران , چمستان

2,350,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
2,350,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع

ویلا ارزان در چمستان

مازندران , چمستان

1,200,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 90 متر مربع
1,200,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 90 متر مربع

ویلا جوربند چمستان

مازندران , چمستان

4,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 230 متر مربع
4,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 230 متر مربع

ویلا فلت مدرن در جاده ایزدشهر

مازندران , چمستان

3,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
3,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع

ویلا در سعادت آباد چمستان

مازندران , چمستان

3,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
3,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع

ویلا فلت ارزان در چمستان

مازندران , چمستان

1,300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
1,300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع

ویلا شهرکی در شهر چمستان

مازندران , چمستان

3,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
3,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع

ویلا استخردار در چمستان

مازندران , چمستان

1,900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
1,900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع

امیرآباد چمستان

مازندران , چمستان

5,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 320 متر مربع
5,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 320 متر مربع

ویلا در امیرآباد چمستان

مازندران , چمستان

5,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
5,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع

ویلا ارزان در شمال

مازندران , چمستان

750,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 75 متر مربع
750,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 75 متر مربع
1 2 3 16