فیلتر
مرتب سازی بر اساس

ویلا استخردار با روف گاردن

مازندران , چمستان

5,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع
5,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع

زمین شهرکی در آپادانا چمستان

مازندران , چمستان

6,000,000 تومان / هر متر مربع
6,000,000 تومان / هر متر مربع

فروش زمین در جوربند چمستان

مازندران , چمستان

6,500,000 تومان / هر متر مربع
371 متر مربع
6,500,000 تومان / هر متر مربع
371 متر مربع

ویلا مدرن در شمال

مازندران , چمستان

3,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
3,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع

شهرک نیایش امیرآباد

مازندران , چمستان

3,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 240 متر مربع
3,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 240 متر مربع

ویلا در بهدشت چمستان

مازندران , چمستان

2,400,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 180 متر مربع
2,400,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 180 متر مربع

ویلا مبله در آهودشت چمستان

مازندران , چمستان

1,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
1,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع

فروش ویلا استخردار در چمستان

مازندران , چمستان

2,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
2,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع

ویلا نما کلاسیک در چمستان

مازندران چمستان

3,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 270 متر مربع
3,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 270 متر مربع

ویلا با استخر ۴ فصل در چمستان

مازندران , چمستان

3,700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 310 متر مربع
3,700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 310 متر مربع

فروش ویلا شهرکی در چمستان

مازندران , چمستان

1,300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
1,300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع

ویلا نیم پیلوت ارزان در چمستان

مازندران , چمستان

1,100,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
1,100,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع

ویلا شهرکی در شمال

مازندران , چمستان

1,350,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
1,350,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع

ویلا نیم پیلوت در چمستان

مازندران , چمستان

1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع

خرید ویلا در چمستان

مازندران , چمستان

2,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
2,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع

خرید ویلا استخردار

مازندران , چمستان

2,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
2,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
1 2 3 15