فیلتر
مرتب سازی بر اساس

فروش ویلا ساحلی در نوشهر

مازندران , نوشهر

130,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 750 متر مربع
130,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 750 متر مربع

شهرک ساحلی براندو در نوشهر

مازندران , نوشهر

110,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 850 متر مربع
110,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 850 متر مربع

ویلا نزدیک به جنگل در چلندر

مازندران , نوشهر

8,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 370 متر مربع
8,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 370 متر مربع

ویلا ساحلی قواره سوم ساحل

مازندران , نوشهر

25,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 550 متر مربع
25,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 550 متر مربع

ویلا در چلندر نوشهر

مازندران , نوشهر

1,650,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 235 متر مربع
1,650,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 235 متر مربع

ویلا استخردار مستقل در نوشهر

مازندران , نوشهر

3,800,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع
3,800,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع

ویلا در چلندر نوشهر

مازندران , نوشهر

750,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
750,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع

ویلا دوبلکس در چلندر

مازندران , نوشهر

1,850,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 280 متر مربع
1,850,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 280 متر مربع

ویلا ساحلی چلندر

مازندران , نوشهر , چلندر

3,100,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
3,100,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع

ویلا استخردار در چلندر

مازندران , نوشهر , چلندر

12,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
12,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع