فیلتر
مرتب سازی بر اساس

ویلا در شهرک مهرگان رویان

مازندران , رویان

20,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
20,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع

زمین در شهرک مهرگان رویان

مازندران , رویان

12,000,000 تومان / هر متر مربع
12,000,000 تومان / هر متر مربع

زمین شهرکی در گلندرود رویان

مازندران , رویان

7,000,000 تومان / هر متر مربع
7,000,000 تومان / هر متر مربع

ویلا دوبلکس در رویان

مازندران , رویان

2,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
2,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع

فروش ویلا در خیابان آب پری رویان

مازندران , رویان

660,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
660,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع

فروش ویلا مبله در رویان

مازندران , رویان

770,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
770,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع

خرید ویلا در شهر رویان

مازندران , رویان

840,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
840,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع

ویلا مبله شهرکی رویان

مازندران , رویان

3,700,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
3,700,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع

فروش زمین در گلندرود رویان

مازندران , رویان

6,500,000 تومان / هر متر مربع
6,500,000 تومان / هر متر مربع

ویلا در رویان

مازندران , رویان

1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع