فیلتر
مرتب سازی بر اساس

ویلا در شهرک دریابیشه

مازندران , نوشهر

45,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 600 متر مربع
45,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 600 متر مربع

فروش ویلا ساحلی در نوشهر

مازندران , نوشهر

130,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 750 متر مربع
130,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 750 متر مربع

ویلا ساحلی در مزگاه نوشهر

مازندران , نوشهر

130,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 800 متر مربع
130,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 800 متر مربع

شهرک ساحلی براندو در نوشهر

مازندران , نوشهر

110,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 850 متر مربع
110,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 850 متر مربع

زمین در شهرک ساحلی اوشن هایت

مازندران , نوشهر

30,000,000 تومان / هر متر مربع
30,000,000 تومان / هر متر مربع

شهرک ساحل ناز نوشهر

مازندران , نوشهر

50,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 500 متر مربع
50,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 500 متر مربع

ویلا ساحلی در سیسنگان نوشهر

مازندران , نوشهر

55,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 4 حمام 550 متر مربع
55,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 4 حمام 550 متر مربع

ویلا ساحلی در نوشهر قواره اول دریا

مازندران , نوشهر

75,000,000,000 تومان
7 اتاق خواب 7 حمام 1400 متر مربع
75,000,000,000 تومان
7 اتاق خواب 7 حمام 1400 متر مربع

زمین ساحلی چیلک نوشهر

مازندران , نوشهر

25,000,000 تومان / هر متر مربع
25,000,000 تومان / هر متر مربع

ویلا ساحلی در رویان

مازندران , رویان

14,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
14,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع

ویلا مدرن ساحلی در نوشهر

مازندران , نوشهر

40,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 800 متر مربع
40,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 800 متر مربع

ویلا ساحلی در شمال نوشهر

مازندران , نوشهر

15,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
15,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع

ویلا در شهرک ساحلی

مازندران , نوشهر

14,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
14,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع

ویلا ساحلی در نوشهر

مازندران , نوشهر

45,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 650 متر مربع
45,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 650 متر مربع

شهرک ساحلی در نوشهر

مازندران , نوشهر

18,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع
18,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع

ویلا مدرن ساحلی در نوشهر

مازندران , نوشهر

8,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
8,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
1 2 3 4