فیلتر
مرتب سازی بر اساس

ویلا ساحلی در نوشهر قواره اول دریا

مازندران , نوشهر

75,000,000,000 تومان
7 اتاق خواب 7 حمام 1400 متر مربع
75,000,000,000 تومان
7 اتاق خواب 7 حمام 1400 متر مربع

زمین ساحلی چیلک نوشهر

مازندران , نوشهر

25,000,000 تومان / هر متر مربع
25,000,000 تومان / هر متر مربع

ویلا ساحلی در رویان

مازندران , رویان

13,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
13,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع

ویلا مدرن ساحلی در نوشهر

مازندران , نوشهر

35,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 800 متر مربع
35,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 800 متر مربع

ویلا ساحلی در شمال نوشهر

مازندران , نوشهر

15,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
15,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع

ویلا در شهرک ساحلی

مازندران , نوشهر

14,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
14,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع

ویلا ساحلی در نوشهر

مازندران , نوشهر

33,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 650 متر مربع
33,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 650 متر مربع

شهرک ساحلی در نوشهر

مازندران , نوشهر

13,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع
13,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع

ویلا مدرن ساحلی در نوشهر

مازندران , نوشهر

8,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
8,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع

فروش ویلا ساحلی نوشهر

مازندران , نوشهر

5,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
5,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع

ویلا مدرن در شهرک ساحلی

مازندران , نوشهر

19,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
19,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع

ویلا نما مدرن ساحلی

مازندران , نوشهر

26,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
26,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع

ویلا ساحلی نوشهر

مازندران , نوشهر

4,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
4,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع

۲ دستگاه ویلا ساحلی در نوشهر

مازندران , نوشهر

9,500,000,000 تومان
330 متر مربع
9,500,000,000 تومان
330 متر مربع

فروش ویلا ساحلی

مازندران , نوشهر

6,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
6,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع

ویلا ساحلی مبله

مازندران , نوشهر

5,800,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
5,800,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
1 2 3