فیلتر
مرتب سازی بر اساس

ویلا استخردار در چمستان

مازندران , چمستان

1,900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
1,900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع

ویلا در سیسنگان

مازندران , نوشهر

22,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 550 متر مربع
22,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 550 متر مربع

خرید ویلا باغ در رویان

مازندران , رویان

7,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
7,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع

خرید ویلا شهرکی در رویان

مازندران , رویان

7,600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
7,600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع

امیرآباد چمستان

مازندران , چمستان

5,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 320 متر مربع
5,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 320 متر مربع

ویلا در امیرآباد چمستان

مازندران , چمستان

5,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
5,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع

ویلا ارزان در شمال

مازندران , چمستان

750,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 75 متر مربع
750,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 75 متر مربع

ویلا فلت در چمستان

مازندران , چمستان

1,350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
1,350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع

خرید ویلا در بهدشت

مازندران , چمستان

2,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 260 متر مربع
2,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 260 متر مربع

ویلا در آهودشت چمستان

مازندران , چمستان

850,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 80 متر مربع
850,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 80 متر مربع

خرید ویلا در چمستان

مازندران , چمستان

2,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
2,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع

خرید ویلا در نور

مازندران , نور

3,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
3,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع

ویلا زیر قیمت در نور

مازندران , نور

2,700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
2,700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع

ویلا مدرن در سیسنگان نوشهر

مازندران , نوشهر

25,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 700 متر مربع
25,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 700 متر مربع

زمین در ونوش نوشهر

مازندران , نوشهر

20,000,000 تومان / هر متر مربع
20,000,000 تومان / هر متر مربع

خرید ویلا شهرکی

مازندران , رویان

24,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 670 متر مربع
24,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 670 متر مربع
1 2 3 4 5 46