فیلتر
مرتب سازی بر اساس

ویلا در شهر رویان

مازندران , رویان

11,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 340 متر مربع
11,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 340 متر مربع

ویلا نما مدرن شهرکی در رویان

مازندران , رویان

8,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
8,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع

خرید ویلا با سند و پایان کار

مازندران , چمستان

2,000,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
2,000,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع

ویلا ارزان در شمال

مازندران , چمستان

1,600,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
1,600,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع

خرید ویلا دوبلکس مدرن

مازندران , رویان

32,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 600 متر مربع
32,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 600 متر مربع

خرید ویلا در ونوش نوشهر

مازندران , نوشهر

6,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
6,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع

ویلا در علی آباد عسگرخان

مازندران , نوشهر

7,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 280 متر مربع
7,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 280 متر مربع

خرید ویلا مدرن در رویان

مازندران , رویان

6,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 280 متر مربع
6,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 280 متر مربع

فروش ویلا در سیسنگان نوشهر

مازندران , نوشهر

8,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
8,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع

فروش ویلا باغ در رویان

مازندران , رویان

16,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
16,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع

ویلا در شهرک مهرگان رویان

مازندران , رویان

20,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
20,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع

فروش ویلا در رویان

مازندران , رویان

11,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 320 متر مربع
11,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 320 متر مربع

ویلا استخردار در جوربند

مازندران , چمستان

3,500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
3,500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع

ویلا در آپادانا چمستان

مازندران , چمستان

3,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
3,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع

ویلا در نور

مازندران , نور

3,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
3,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع

ویلا در بهدشت

مازندران , چمستان

2,900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
2,900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
1 2 3 46