آرش احمدیان

درباره نویسنده

735 املاک توسط آرش احمدیان

فیلتر
مرتب سازی بر اساس

خرید ویلا شهرکی

مازندران , رویان

24,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 670 متر مربع
24,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 670 متر مربع

خرید ویلا در سیاهرود رویان

مازندران , رویان

13,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
13,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع

ویلا در صلاح الدین کلا نوشهر

مازندران , نوشهر

6,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 280 متر مربع
6,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 280 متر مربع

ویلا باغ در سیاهرود رویان

مازندران , رویان

16,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
16,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع

خرید ویلا استخردار در نوشهر

مازندران , نوشهر

17,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
17,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع

فروش ویلا در رویان

مازندران , رویان

4,800,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
4,800,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع

ویلا در سیاهرود رویان

مازندران , رویان

5,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع
5,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع

زمین در منوچهرکلا نوشهر

مازندران , نوشهر

10,000,000 تومان / هر متر مربع
10,000,000 تومان / هر متر مربع

ویلا فلت در چمستان

مازندران , چمستان

2,500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
2,500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع

ویلا نیم پیلوت در چمستان

مازندران , چمستان

1,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
1,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع

شهرک یاسمین ونوش

مازندران , نوشهر

35,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 600 متر مربع
35,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 600 متر مربع

ویلا در شهرک منظر دریا چلک

مازندران , نوشهر

60,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 800 متر مربع
60,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 800 متر مربع

زمین در شهرک مهرگان رویان

مازندران , رویان

12,000,000 تومان / هر متر مربع
12,000,000 تومان / هر متر مربع

شهرک ویلایی در سیسنگان

مازندران , نوشهر

17,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 330 متر مربع
17,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 330 متر مربع

ویلا دوبلکس در رویان

مازندران , رویان

7,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 330 متر مربع
7,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 330 متر مربع

خرید ویلا لوکس در رویان

مازندران , رویان

8,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 340 متر مربع
8,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 340 متر مربع

ویلا ساحلی در مزگاه نوشهر

مازندران , نوشهر

160,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 800 متر مربع
160,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 800 متر مربع

شهرک ساحلی براندو در نوشهر

مازندران , نوشهر

110,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 850 متر مربع
110,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 850 متر مربع

خرید ویلا لوکس در چلک

مازندران , نوشهر

12,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع
12,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع

زمین در شهرک ساحلی اوشن هایت

مازندران , نوشهر

30,000,000 تومان / هر متر مربع
30,000,000 تومان / هر متر مربع

شهرک ساحل ناز نوشهر

مازندران , نوشهر

50,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 500 متر مربع
50,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 500 متر مربع

ویلا استخردار در نور

مازندران , نور

5,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
5,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع

ویلا مدرن در شهرک یاسمین ونوش

مازندران , نوشهر

28,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
28,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع

ویلا ساحلی در سیسنگان نوشهر

مازندران , نوشهر

55,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 4 حمام 550 متر مربع
55,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 4 حمام 550 متر مربع

خرید ویلا در رویان

مازندران , رویان

7,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
7,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع

ویلا مدرن در نوشهر با استخر

مازندران , نوشهر

14,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 420 متر مربع
14,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 420 متر مربع

ویلا در سیسنگان نخ شمال

مازندران , نوشهر

6,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
6,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع

ویلا نزدیک به جنگل در چلندر

مازندران , نوشهر

8,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 370 متر مربع
8,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 370 متر مربع

ویلا در رویان

مازندران , رویان

14,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 400 متر مربع
14,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 400 متر مربع

ویلا در چلک نوشهر

مازندران , نوشهر

18,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
18,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
1 2 3 25