25 ملک برای : 6,000,000,000 تومان-10,000,000,000 تومان
موجود
مرتب سازی بر اساس

خرید ویلا در نوشهر

مازندران , نوشهر

10,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
10,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع

ویلا استخردار در شمال

مازندران , رویان

7,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
7,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع

خرید ویلا در نوشهر

مازندران , نوشهر

7,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
7,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع

ویلا دوبلکس مدرن در رویان

مازندران , رویان

7,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
7,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع

ویلا استخردار در رویان

مازندارن , رویان

6,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 220 متر مربع
6,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 220 متر مربع

نما کلاسیک استخردار

مازندران , چمستان

7,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
7,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع

خرید ویلا شهرکی رویان

مازندران , رویان

7,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
7,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع

ویلا دوبلکس استخردار در رویان

مازندران , رویان

8,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
8,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع

شهرک لوکس در منطقه رویان

مازندران , رویان

10,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
10,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع

خانه ویلایی مدرن استخردار

مازندران , رویان

6,700,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 370 متر مربع
6,700,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 370 متر مربع

شهرک دامنه جنگل نوشهر

مازندران , نوشهر

10,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 500 متر مربع
10,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 500 متر مربع

ویلا مدرن در نوشهر

مازندران , نوشهر

7,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
7,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع

ویلا فول فرنیش رویان

مازندران , رویان

10,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 280 متر مربع
10,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 280 متر مربع

فروش ویلا شهرکی در رویان

مازندران , رویان

6,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
6,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع

فروش ویلا در سیاهرود رویان

مازندران , رویان

7,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 430 متر مربع
7,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 430 متر مربع

خرید ویلا استخردار در سیاهرود رویان

مازندران , رویان

7,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
7,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
1 2