65 ملک برای : 3,000,000,000 تومان-6,000,000,000 تومان
موجود
مرتب سازی بر اساس

خرید ویلا در رستم رود نور

نور , رستم رود

3,500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
3,500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع

ویلا استخردار با روف گاردن

مازندران , چمستان

5,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع
5,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع

ویلا مدرن در شمال

مازندران , چمستان

3,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
3,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع

شهرک نیایش امیرآباد

مازندران , چمستان

3,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 240 متر مربع
3,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 240 متر مربع

فروش ویلا مدرن در نور

مازندران , نور

3,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
3,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع

ویلا نما کلاسیک در چمستان

مازندران چمستان

3,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 270 متر مربع
3,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 270 متر مربع

ویلا با استخر ۴ فصل در چمستان

مازندران , چمستان

3,700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 310 متر مربع
3,700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 310 متر مربع

خرید ویلا در نوشهر

مازندران , نوشهر

4,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 270 متر مربع
4,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 270 متر مربع

ویلا جنگلی در رویان

مازندران , رویان

4,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
4,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع

فروش ویلا رویان

مازندران , رویان

3,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 240 متر مربع
3,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 240 متر مربع

ویلا استخردار چمستان

مازندران , چمستان

3,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
3,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع

ویلا استخردار در رویان

مازندارن , رویان

6,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 220 متر مربع
6,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 220 متر مربع

ویلا تریبلکس در حومه نوشهر

مازندران , نوشهر

5,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع
5,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع

ویلا در کیابسر چمستان

مازندران , چمستان

3,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 280 متر مربع
3,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 280 متر مربع

ویلا مدرن در شمال

مازندران , چمستان

3,300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 3 حمام 370 متر مربع
3,300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 3 حمام 370 متر مربع

فروش ویلا شهرکی رویان

مازندران , رویان

5,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع
5,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع
1 2 3 5