مشاوره رایگان بگیرید : 7090 578 0911

اینستاگرام

قیمت
امکانات
13 ملک برای:20,000,000,000 تومان+
موجود
مرتب سازی توسط

ویلا در نوشهر

مازندران , نوشهر

29,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
29,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع

ویلا در رویان

مازندران , رویان

20,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
20,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع

ویلا باغ در نوشهر

مازندران , نوشهر

50,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 700 متر مربع
50,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 700 متر مربع

ویلا در شمال نوشهر

مازندران , نوشهر

30,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 550 متر مربع
30,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 550 متر مربع

ویلا مدرن ساحلی در نوشهر

مازندران , نوشهر

35,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 800 متر مربع
35,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 800 متر مربع

ویلا نما انگلیسی در نوشهر

مازندران , نوشهر

22,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
22,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع

فروش ویلا مدرن در نوشهر

مازندران , نوشهر

32,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 650 متر مربع
32,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 650 متر مربع

ویلا ساحلی در نوشهر

مازندران , نوشهر

33,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 650 متر مربع
33,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 650 متر مربع

ویلا لوکس شهرکی در نوشهر

مازندران , نوشهر

20,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 350 متر مربع
20,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 350 متر مربع

ویلا در نوشهر

مازندران , نوشهر

50,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 1000 متر مربع
50,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 1000 متر مربع

ویلا در چیلک نوشهر

مازندران , نوشهر

20,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 1000 متر مربع
20,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 1000 متر مربع

ویلا جنگلی نوشهر

مازندران , نوشهر

100,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 140 متر مربع
100,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 140 متر مربع

ویلا لوکس در نوشهر

مازندران , نوشهر

40,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
40,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع