مشاوره رایگان بگیرید : 7090 578 0911

اینستاگرام

قیمت
امکانات
36 ملک برای:10,000,000,000 تومان-20,000,000,000 تومان
موجود
مرتب سازی توسط

ویلا با نمای کلاسیک در شمال

مازندران , رویان

18,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 520 متر مربع
18,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 520 متر مربع

ویلا تریبلکس در شمال

مازندران , نوشهر

14,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
14,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع

ویلا باغ در شمال

مازندران , نوشهر

13,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
13,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع

ویلا در رویان

مازندران , رویان

20,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
20,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع

ویلا لوکس در رویان

مازندران , رویان

13,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 470 متر مربع
13,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 470 متر مربع

ویلا استخردار در نوشهر

مازندران , نوشهر

13,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 3 حمام 480 متر مربع
13,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 3 حمام 480 متر مربع

شهرک لوکس در منطقه رویان

مازندران , رویان

10,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
10,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع

ویلا ساحلی در رویان

مازندران , رویان

13,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
13,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع

ویلا باغ استخردار در رویان

مازندران , رویان

14,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 530 متر مربع
14,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 530 متر مربع

ویلا در ریاست جمهوری چیلک نوشهر

مازندران , نوشهر

18,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 1000 متر مربع
18,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 1000 متر مربع

ویلا ساحلی در شمال نوشهر

مازندران , نوشهر

11,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
11,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع

ویلا مدرن در شهرک برند رویان

مازندران , رویان

11,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 360 متر مربع
11,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 360 متر مربع

ویلا باغ تریبلکس در نوشهر

مازندران , نوشهر

14,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
14,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع

ویلا مستقل در رویان

مازندران , رویان

12,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
12,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع

ویلا استخردار با روف گاردن

مازندران , نوشهر

12,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 400 متر مربع
12,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 400 متر مربع

ویلا در دامنه جنگل ونوش

مازندران , نوشهر

13,000,000,000 تومان
500 متر مربع
13,000,000,000 تومان
500 متر مربع
1 2 3