69 ملک برای : 1,000,000,000 تومان-3,000,000,000 تومان
موجود
مرتب سازی بر اساس

ویلا در بهدشت چمستان

مازندران , چمستان

2,400,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 180 متر مربع
2,400,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 180 متر مربع

ویلا در نور

مازندران , نور

2,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 230 متر مربع
2,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 230 متر مربع

فروش ویلا استخردار در چمستان

مازندران , چمستان

2,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
2,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع

فروش ویلا در نور

مازندران , نور

2,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
2,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع

فروش ویلا شهرکی در چمستان

مازندران , چمستان

1,300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
1,300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع

ویلا نیم پیلوت ارزان در چمستان

مازندران , چمستان

1,100,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
1,100,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع

ویلا نیم پیلوت در چمستان

مازندران , چمستان

1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع

خرید ویلا در چمستان

مازندران , چمستان

2,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
2,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع

خرید ویلا استخردار

مازندران , چمستان

2,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
2,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع

ویلا نیم پیلوت چمستان

مازندران , چمستان

2,300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
2,300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع

امیرآباد چمستان

مازندران , چمستان

2,700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
2,700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع

ویلا در امیرآباد چمستان

مازندران , چمستان

2,900,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
2,900,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع

ویلا مبله در چمستان

مازندران , چمستان

2,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 180 متر مربع
2,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 180 متر مربع

ویلا در کیابسر چمستان

مازندران , چمستان

3,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 280 متر مربع
3,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 280 متر مربع

ویلا استخردار در چمستان

مازندران , چمستان

2,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
2,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع

ویلا سنددار شمال

مازندران , چمستان

1,600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع
1,600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع
1 2 3 5