41 ملک برای : -1,000,000,000 تومان
موجود
مرتب سازی بر اساس

زمین در ونوش نوشهر

مازندران , نوشهر

8,000,000 تومان / هر متر مربع
8,000,000 تومان / هر متر مربع

زمین در شهرک البرز نوشهر

مازندران , نوشهر

15,000,000 تومان / هر متر مربع
15,000,000 تومان / هر متر مربع

زمین مناسب شهرک سازی در نوشهر

مازندران , نوشهر

4,900,000 تومان / هر متر مربع
4,900,000 تومان / هر متر مربع

فروش زمین در رویان

مازندران , رویان

9,000,000 تومان / هر متر مربع
9,000,000 تومان / هر متر مربع

زمین شهرکی در آپادانا چمستان

مازندران , چمستان

6,000,000 تومان / هر متر مربع
6,000,000 تومان / هر متر مربع

زمین جنب برج الهیه امیر آباد

مازندران , نور

20,000,000 تومان / هر متر مربع
20,000,000 تومان / هر متر مربع

فروش زمین شهرکی در رویان

مازندران , رویان

8,000,000 تومان / هر متر مربع
8,000,000 تومان / هر متر مربع

زمین در امیرآباد نور

مازندران , نور

11,000,000 تومان / هر متر مربع
11,000,000 تومان / هر متر مربع

فروش زمین در نور

مازندران , نور

7,000,000 تومان / هر متر مربع
414 متر مربع
7,000,000 تومان / هر متر مربع
414 متر مربع

فروش زمین در رویان

مازندران , رویان

6,000,000 تومان / هر متر مربع
6,000,000 تومان / هر متر مربع

زمین ساحلی چیلک نوشهر

مازندران , نوشهر

25,000,000 تومان / هر متر مربع
25,000,000 تومان / هر متر مربع

زمین در چیلک نوشهر

مازندران , نوشهر

14,000,000 تومان / هر متر مربع
14,000,000 تومان / هر متر مربع

خرید زمین در رویان

مازندران , رویان

12,000,000 تومان / هر متر مربع
12,000,000 تومان / هر متر مربع

ویلا ارزان

مازندران , چمستان

750,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 80 متر مربع
750,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 80 متر مربع

فروش زمین شهرکی چمستان

مازندران , چمستان

4,500,000 تومان / هر متر مربع
4,500,000 تومان / هر متر مربع

ویلا ارزان چمستان

مازندران , چمستان

650,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 80 متر مربع
650,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 80 متر مربع
1 2 3