موجود
مرتب سازی بر اساس

ویلا در آهودشت چمستان

مازندران , چمستان

850,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 80 متر مربع
850,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 80 متر مربع

خرید ویلا در چمستان

مازندران , چمستان

2,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 180 متر مربع
2,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 180 متر مربع

خرید ویلا در نور

مازندران , نور

3,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
3,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع

ویلا زیر قیمت در نور

مازندران , نور

2,700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
2,700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع

ویلا مدرن در سیسنگان نوشهر

مازندران , نوشهر

25,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 700 متر مربع
25,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 5 حمام 700 متر مربع

زمین در ونوش نوشهر

مازندران , نوشهر

20,000,000 تومان / هر متر مربع
20,000,000 تومان / هر متر مربع

خرید ویلا شهرکی

مازندران , رویان

24,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 670 متر مربع
24,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 670 متر مربع

خرید ویلا در سیاهرود رویان

مازندران , رویان

13,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
13,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع

ویلا در صلاح الدین کلا نوشهر

مازندران , نوشهر

6,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 280 متر مربع
6,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 280 متر مربع

ویلا باغ در سیاهرود رویان

مازندران , رویان

16,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
16,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع

خرید ویلا استخردار در نوشهر

مازندران , نوشهر

17,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
17,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع

فروش ویلا در رویان

مازندران , رویان

4,800,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
4,800,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع

ویلا در سیاهرود رویان

مازندران , رویان

5,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع
5,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع

زمین در منوچهرکلا نوشهر

مازندران , نوشهر

10,000,000 تومان / هر متر مربع
10,000,000 تومان / هر متر مربع

ویلا فلت در چمستان

مازندران , چمستان

2,500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
2,500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع

ویلا نیم پیلوت در چمستان

مازندران , چمستان

1,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
1,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
1 2 3 16